Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Sboru dobrovolných hasičů

Mělnické Vtelno

 

Celý tento článek jsme byli schopni napsat díky brožuře, která byla vydána v roce 1994 u příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Mělnickém Vtelně. Autorem je pan MUDr. Vladimír Šírek. My jsme z této publikace vybrali to nejzajímavější a přinášíme Vám krátké shrnutí naší historie.

 

Již v letech 1862 – 1866 se pár obětavých vtelenských občanů usneslo, že v případě požáru přijdou organizovaně pomoci postiženému.Obytná stavení v té době byla dřevěná se šindelovými střechami. Topilo se v pecích, svítilo loučemi, takže nebezpečí požáru bylo veliké. Pro chudší rodiny byl požár doslova životní katastrofou. Důležité je také říci, že často docházelo k rozšíření požáru na několik okolních domků. V kronice se můžeme dočíst, že při jednom takovémto požáru shořelo 9 domků s hospodářským příslušenstvím. Dne 19. října 1872 hořelo v sousední Libni. Zde hasili Vtelenští už se svou první stříkačkou. Dále byla stříkačka využita o dva roky později při požáru v Chorušicích.

            Zakládat organizované, vybavené a akce schopné hasičské sbory byla nutnost. A to i proto že docházelo k rychlé výstavbě dalších stavení (v r. 1786 bylo 55 stavení, v r. 1869 bylo 110 stavení, v r. 1880 bylo 130 stavení, v r. 1910 bylo 161 stavení, v r. 1930 205 stavení, v r. 2008 je …. stavení). A tak došlo roku 1874 k oficiálnímu ustavení Sboru dobrovolných hasičů v Mělnickém Vtelně, k projednání stanov a tím k uznání samostatného spolku (ustavující schůze a volby funkcionářů proběhly 22. července 1874).

            Bohužel neznáme bližší informace o této fototgrafiiNastalo tak podstatné zlepšení zajištění požární ochrany, ale technické vybavení bylo ještě velmi primitivní. Sbor měl hasičskou stříkačku, ale její použití bylo pomalé. K ohni táhl stříkačku pár koní, musela se napřed naplnit vodou, což se uskutečňovalo tak, že dvě řady hasičů si podávaly konopné košíky plné vody ke stříkačce. Stříkat se mohlo, až byla stříkačka naplněna – pomocí dvou velkých pák. V té době však i toto byla veliká pomoc při požáru.

Obecní zastupitelstvo projevovalo také ochotu všestranně hasičský sbor podporovat. Dalo souhlas, aby bylo zakoupeno pět hasičských přilbic a pět opasků.

            Největších zásluh u Sboru hasičů si získala paní Štěpánová, která sledováním a podporováním činnosti sboru dokázala, že si sbor získal ve velkém okolí nejlepší pověst. V červnu 1876 byl vysvěcen prapor, který nyní můžete vidět v okresním muzeu. Je však na místě seznámit Vás s jeho historií, která sahá až do let 1820 – 1850. Z tohoto období pochází látka, jež byla na prapor využita. Nejprve sloužil gardám zřizovaným v obci pro udržení moci. Po rozpuštění gardy v roce 1860 byl předán místnímu učiteli, který jej využíval při oslavách v obci a při vybírání „sobotáles“ (děti chodily po domech a co dostaly, odevzdaly panu učiteli). Tato funkce praporu skončila při ustanovení platů učitelů. Prapor byl tedy rozebrán a uložen na půdě katolického kostela. V roce 1876 bratři Štěpánové prapor převzali, látku nechali upravit, vyšít a tak vznikl hasičský prapor.

            V roce 1880 se zapojil náš hasičský sbor do „Župní jednoty hasičské pro Mělnicko“. Tato župa měla jedenáct hasičských sborů ( v roce 1980 už zde bylo 41 sborů). Došlo tak ke zlepšení akce schopnosti hlavně při hašení rozsáhlejších požárů, ale také bylo zajištěno pojištění hasičů při zranění či onemocnění v činné službě (hasiči měli nárok na podporu při zranění ve službě, při požáru nebo při cvičení a v případě smrti dostali pozůstalí 20 zlatých na vystrojení pohřbu). Valný sjezd Župy mělnické se konal roku 1883 i ve Vtelně. Zúčastnilo se jej 19 hasičských sborů. Další sjezd, který si zasloužil pozornost, se konal 10. července 1904 v Mělnickém Vtelně při oslavě 30. výročí založení vtelenského hasičského sboru. Tehdy se zúčastnilo 29 sborů.

            Sbor doborvolných hasiču v Mělnickém Vtelně 29.6 1930Sbor se zúčastňoval pravidelných cvičení, cvičil dorost, pečoval o svou techniku a vedl „Zápisové knihy“, které jsou uloženy na Obecním úřadě. Sbor hasičů vždy velice dobře spolupracoval se Sokolem ve Vtelně. V roce 1934 pořádali tyto spolky společně staročeské máje. V zápisových hasičských knihách najdeme, že hasiči se vzájemně oslovovali „příteli“. Vznikali i hasičské samaritánské skupiny v rámci sboru, jež měli pomáhat náhle zdravotně postiženým. U nás byla založena v roce 1924. Po proškolení ve zdravotnickém kurzu měla 6 členů.

            Hasičský sbor se podílel i na kulturní činnosti – jednalo se o ochotnické divadlo. Představení se hrála různě ve všech čtyřech místních hostincích. Později se hrálo spíše z důvodů většího prostoru pro diváky v hostinci U Krajů a U Jiřimských. Hasičský soubor uvedl např. Lucernu, Vojnarku, Babičku, Viktorku atd. Plakáty z těchto představení jsou zachovány na Obecním úřadě. Divadlo bylo přínosem kulturním, ale také finančním. Každá koruna se věnovala na hasičskou techniku a výstroj. V dnešní době ochotnické divadlo zcela zaniklo. Ještě jedna kulturní činnost stojí za připomenutí. Dne 4. ledna 1934 začal svou činnost hudební odbor hasičského sboru. 10. března 1934 vznikla místní hasičská kapela. Dnes už bohužel není zachována ani tato tradice a také už se nekonají ani tradiční hasičské plesy.

            Pro informaci a porovnání také uvádíme, že 16. 9. 1925 byla zakoupena motorizovaná hasičská stříkačka za 17 978 Kč. V dnešní době se ceny moderních přenosných stříkaček pohybují kolem 200 tis Kč.

            Pomalu se dostáváme blíž a blíž k současnosti. Z historie zbývá připomenout ještě rok 1989, kdy se slavilo 115. výročí trvání Sboru dobrovolných hasičů v Mělnickém Vtelně. Sbor uspořádal velkou oslavu, která se uskutečnila na fotbalovém hřišti. Nechyběla zde hasičská technika, slavnostní projevy a vyznamenání. Na sokolském cvičišti následovala ukázka použití hasičské techniky. V tomto významném roce měl Sbor dobrovolných hasičů 58 členů.

            Poslední větší akcí Sboru dobrovolných hasičů v Mělnickém Vtelně bylo v roce 1994 120. výročí, k jehož příležitosti byla vydaná již výše zmíněná brožura. V té době bylo mezi dobrovolnými hasiči 55 členů (z toho 1 žena).


Současnost: Bohužel se sbor dobrovolných hasičů v Mělnickém Vtelně dočkal i horších období a tak kolem roku 2000 přestal prakticky fungovat. Technika za pár let neudržování značně zchátrala a SDH se jako takové přestalo až na výjimky pravidelně scházet. V roce 2004 se pár mladých hasičů rozhodlo o částečné obnovení hasičské tradice v Mělnickém Vtelně. Po opakovaných snahách navázat spolupráci s bývalými členy SDH jsme tuto snahu vzdali. V současnosti fungujeme jako požární jednotka obce a jsme tedy plně pod kontrolou obecního úřadu, který má povinnost svou jednotku zřizovat, a nebo za požární ochranu platit jiné obci. Všechna technika, včetně samotné hasičárny, byla po úpadku v nepříliš dobrém stavu a tak se teď snažíme o obnovení akceschopnosti jednotky. S minimálním rozpočtem toto velice nákladné vybavení dokupujeme postupně a věříme, že v nejbližší době se staneme plnohodnotnou jednotkou.Po závodech v Byšicích v roce 2008

 

Při požární jednotce obce se věnujeme, jak už je tradicí, požárnímu sportu. Máme za sebou první úspěchy (druhé místo na závodech v Byšicích, 2008). Zároveň jsme začali i s výchovou hasičské mládeže, takže v současnosti již máme dvě družstva.

Autor: Marta Bednářová, Josef Bednář

Fotografie: archiv p. Heřmana